Cégünk Referencia Ügyfeleinknek Szerviz Állásajánlataink
Cégünk 1990-ben alakult. Tevékenységünk felvonók tervezése, gyártása, szerelése és régi rendszerek modernizációja. Kezelésünk alatt áll több mint 700 - az Európai Uniós biztonsági előírásoknak megfelelő - telefonos vészjelző rendszerrel ellátott felvonó. Ügyfeleinknek fentartott rész. A felvonókkal kapcsolatban felmerülő igények bármelyikét kielégítjük a karbantartástól és mentéstől kezdve, liftek mondernizációján át az új felvonók tervezéséig és kivitelezéséig. Az F+F Kft. szakképzett munkatársakat keres az alábbi pozíciókba.
Jogtár és szabványok
 

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


Törvények és országgyűlési határozatok:

1. 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

2. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelettel

3. 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

4. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, többször módosítva

5. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

6. 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

7. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

8. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

9. 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

10. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

11. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV)

12. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

13. 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

14. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, többször módosítva

15. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

16. 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

17. 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Kormányrendeletek:

1. 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról (hozzáférhető a törvénnyel egységes szerkezetben)

2. 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

3. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (többször módosítva)

4. 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről, többször módosítva

5. 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról

6. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

7. 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

8. 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

9. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

10. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

11. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

12. 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

13. 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

14. 139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről

15. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

16. 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

17. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről


Minisztériumi rendeletek:

1. 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

2. 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről

3. 11/1984. (VIII. 1.) ÉVM rendelet a nukleáris létesítmények építési szabályairól

4. 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

5. 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról.

6. 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

7. 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

8. 10/1998. (IKK. 5.) IKIM közlemény az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelethez

9. 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, többször módosítva

10. 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosítva

11. 2/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

12. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

13. 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

14. 11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására

15. 46/2000. VII. 21.) FVM rendelet a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

16. 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

17. 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, a 12/2004. (IV.29) BM-GKM együttes rendelettel módosítva

18. 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról, a 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosítva

19. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

20. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

21. 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

22. 72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról

23. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

24. 15/2004 (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

25. 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

26. 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről

27. 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

28. 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

29. 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

30. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmáról

31. 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásárólFELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOKHonosított európai-nemzetközi szabványok:

1. MSZ EN ISO 14159:2004 Gépek biztonsága. Gépek tervezésének higiéniai követelményei JKHonosított európai szabványok:

2. MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

3. MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

4. MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók.
A2: Gép- és kerékterek

5. MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

6. MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.

7. MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók
A2: Gép- és kerékterek

8. MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

9. MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
Személy és teherfelvonók.
28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

10. MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok.
58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata JK

11. MSZ EN 81-70:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai.
70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

12. MSZ EN 81-71:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók

13. MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók

14. MSZ EN 81-73:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai.
73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

15. MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonságának növelésére vonatkozó előírások

16. MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

17. MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

18. MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső végtaggal való elérése ellen


19. MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai


20. MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás JK


21. MSZ EN 12016:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartűrés JK


22. MSZ EN 12158-1:2002 Építkezési teherfelvonók. 1. rész. Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók


23. MSZ EN 12158-2:2002 Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel


24. MSZ EN 12159:2002 Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók


25. MSZ EN 12183:2007 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek JK


26. MSZ EN 12184:2007 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek JK


27. MSZ EN 12385-1:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények


28. MSZ EN 12385-2:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás

29. MSZ EN 12385-3:2005 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk

30. MSZ EN 12385-4:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra

31. MSZ EN 12385-5:2006 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz

32. MSZ EN 12385-6:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 6. rész: Sodronykötelek bányaaknákhoz JK

33. MSZ EN 12385-7:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 7. rész: Zárt szerkezetű sodronykötelek bányaaknában való használatra JK

34. MSZ EN 12385-8:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK

35. MSZ EN 12385-9:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK

36. MSZ EN 12385-10:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra

37. MSZ EN 13015:2002 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasításokra vonatkozó szabályok

38. MSZ EN 13411-1:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz

39. MSZ EN 13411-2:2001 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötél-hurokszemek összefonása

40. MSZ EN 13411-3:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs rögzítések

41. MSZ EN 13411-4:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés

42. MSZ EN 13411-5:2003 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez

43. MSZ EN 13411-6:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélkapcsok

44. MSZ EN 60034-1:1998/A11:2003 Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges és üzemi jellemzők

45. MSZ EN 60034-8:2003 Villamos forgógépek. 8. rész: Kapocsjelölések és forgásirány (IEC 60034 8:2002)

46. MSZ EN 61000-6-1: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése.

47. MSZ EN 61000-6-3: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.

Mivel a szabványok szerzői jogvédelem alatt állnak, bővebb információt az alábbi linkeken kaphat:

Magyar Szabványügyi Testület